akmenai

akmenaĩ sm. pl. (3b) Rdm žr. 2 akmenys: Sutaisyk ãkmenus – galima sprandą nusisukti Žl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • akmenas — ãkmenas sm. (3b) žr. akmuo: 1. Priek šito takuto yra didelis ãkmenas Pun. Vežimas užkliuvo už ãkmeno Rm. Akmenai tie apaugę žole Arm. Abudu kaip akmenai nuriedėjo į vandenį Sz. Sūris į ãkmeną sukietėjęs (kaip akmuo) Srv. ^ Su juom šnekėk ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Прусы — (нравы и религия). Древние П. (Alt или Stammpreussen, польск. Prusy, лит. Prusai) отличались еще в XVI в. от окружающего населения нравами, обычаями и религиозно мифическими представлениями. Главными источниками для изучения их мифологии служат… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • akmuo — akmuõ sm. (3b) K, ãkmuo (1) Ds, DP467, 622, akmuõj Dv, Lp, Pns; gen. sing. eñs, eniẽs, ãkmenio, eno, enes; nom. pl. ãkmenys, ens, ­enes, eniaĩ, enaĩ, enie; gen. pl. enų̃, enių̃ 1. kieta uoliena arba jos atskiras gabalas: Akmuõ kampinis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgeląsti — tr. 1. Sml žr. atgaląsti. 2. padaryti neaštrų, apšipinti: Ir atgelanda arkliam dantis tie akmenai Rdm. geląsti; apgeląsti; atgeląsti; nugeląsti; pageląsti; sugeląsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsičiunėti — atsigauti: Biskutį atsičiunėjau – tai darbai, tai akmenai [vežt] Onš. čiunėtis; atsičiunėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brūgzti — brū̃gzti, brū̃zgia, brū̃zgė 1. intr. ūžti, brungzti, birbti: Kalvarato šėrė brū̃zga Brs. Ratelis tik brū̃zgia, tik brū̃zgia Mrs. Separatorius brū̃zga Als. | Kad mušėsi, tai mušėsi – tik brū̃zgė akmenai pro ausis Al. 2. refl. Arm šnek.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gergužė — sf. (1) gargažė: Kad gelžis sudega, gelžuones bepaliekta, tos jau gelžuones gergužėms sueina Škn. Kad skalkius dega, toki akmenai iš putų gergužėms sueina Škn. Šlapi grūdai sukimba į gergužes Škn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griaužas — sm. (3a) žr. graužas. 1. žvirgždas: Vištom reikia duoti griaužų̃, kad labiau dėtų Pnd. Tuose grūduose yra daug griaužų̃ (molio gabaliukų, akmeniukų) Grž. Pripylė duobę pilną griaužų (akmeniukų, plytgalių ir panašių birių daiktų) Grž. 2. kieta,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvarinėti — 1 išvarinėti tr. K, Rtr, Š, DŽ1, KŽ, LzŽ, DrskŽ 1. Š, Grv, Btrm iter. dem. 1 išvaryti 1: Išvarinėk gyvolius į ganyklą visus J. Čia bobutė vėl bėga, išvarinėja pati gyvulius, kiaules V.Krėv. | refl. tr.: Nebeliko jokių gyvulių – visus juos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvartyti — tr. Rtr; N 1. LL167,329, L, KŽ, DŽ1 iter. išversti 1: Ižkratau, ižvartau SD327. Šunys išvartỹs tavo puodelius, bliūdelius J. Gavėnai pečiuj puodus išvar̃to, mėsą atradę išveža paėmę Skp. Vėjas išvar̃tė gubas Š. Po lietaus buvo rugiai (rugių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.